• شبکه بهداشت و درمان خلیل آباد

  • بیمارستان خاتم الانبیاء

بازدید: 541

سالك

سالك بيماري است كه توسط پشه خاكي منتقل مي شود. اگرچه بيماري سالك معمولا با مرگ و مير

بالايي همراه نيست .ولي ميزان ابتلا بالا و ايجاد ضايعات بد شكل پوستي كه در برخي موارد تا بيش

 از يك سال باقي مي ماند . و جوشگاه (اسكار)پس از بهبودي آن نيز كه حتي با درمان استاندارد ت

ا آخر عمر وجود دارد‘قابل توجه است و موجب اذيت و آزار بيمار مي گردد. كليه افرادي كه بيش

 از 14 روز داراي زخم ناشي از نيش حشرات باشند مشكوك به سالك تلقي مي شود . و با انجام يك

 آزمايش علايم باليني بيمار تاْييد مي شود. بيمار با مراجعه به مركز بهداشتي درماني از خدمات

 درماني رايگان بهره مند مي شود و توصيه لازم   اينست كه بايد از زخم مراقبت شود و دارو

 مرتب استفاده كند و هميشه زخم با پانسمان پوشيده شود . كه اگر اين زخم باز باشد و  پشه خاكي

 فرد مبتلا را مورد گزش قرار دهد پشه ناقل بيماري مي شود و اگر اين پشه فرد سالمي را نيش

 بزند فرد مبتلا به سالك مي شود و پس از حدود  دو ماه علايم بيماري در فرد ظاهر مي شود.  

       
    مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد     
       
 

 نام و نام خانوادگی : سيد محمد هاشمی

تلفن  : 12_05157727310

پست الكترونيك : hashemim3[at]mums.ac.ir

   
 

پست : مديرو معاون بهداشتی شبكه بهداشت ودرمان خليل آباد

   
  رشته و مقطع تحصيلی : پزشكی عمومی،دكترای حرفه ای    

 

تاريخچه مختصرشبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد

 مركز بهداشتی درمانی خليل آباد در سال 1349 راه اندازی شد سال  1384 به مركز بهداشتی درمانی شبانه روزی تبديل گرديد. و در سال 1384 از شبكه بهداشت و درمان شهرستان كاشمر جدا و مستقل گرديد. و فعاليتهای ستادی شبكه و مركز بهداشت در ساختمان مركز بهداشت درمانی خليل آباد شروع و واحدهای ستادی مستقر گرديد. واحدها شامل :

1) واحدهای اداری- مالی

2)كارگزينی

3) حسابداری

4) كارپردازی      

ادامه مطلب 

 
     
 

نام جامعه : خليل آباد   كشور : جمهوری اسلامی ايران

جمعيت : 48292     سال شروع برنامه : 1376

نام مؤسسه : شبكه بهداشت و درمان شهرستان خليل آباد

آدرس : ايران – خراسان رضوی – خليل آباد – خيابان امام خمينی – شبكه بهداشت و درمان شهرستان – كد پستی : 9677115565

تلفن : 2 – 5327727310 – 98+

نمابر : 5327727315 – 98+

پست الكترونيك : KHALILABAD.HNET[at]MUMS.AC.IR

ادامه مطلب