حضورمعاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه

در راستای طرح تحول نظام سلامت معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه آقای دکتربحرینی،معاون محترم درمان دانشگاه آقای دکتربدیعی،دکترحسینی دبیرهیئت امناء دانشگاه،به همراهی نماینده وفرماندارمحترم شهرستان دربیمارستان خاتم الانبیاء(ص) خلیل آبادحضوریافته وضعیت موجودبیمارستان بخصوص بخش دیالیزراموردارزیابی قراردادن درهمین راستا معاونت محترم دانشگاه قول مساعد برای راه اندازی بخش جراحی چشم ،وهمچنین اجرای طب اورژانس وراه اندازی بخش زایشگاه وداخلی باحضورمتخصصین داده شد.تا انشاالله مردم ازخدمات این بخش ها بهره مند گردند

 

images/ch-khalilabad/dsc_0042.jpg