كارپردازي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

كارپردازي

مسئول واحد :

شرح وظايف

1.     انجام خريداري كليه لوازم مصرفي و اموالي شبكه بهداشت

2.   تنظيم اسناد هزينه خريدها

3.  پرداخت وجه اسناد خريد و تحويل به كسبه

4.   انجام پروژه هاي عمراني در دست ساخت توسط شبكه