سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

 کارشناس :علامرضانظافتی

هدف كلي : حفظ و ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان

 

اهداف اختصاصي:

1.       ارتقاء سطح آگاهي ،نوجوانان ،جوانان ،دانش آموزان

2.     معاينات غربالگري ،نوجوانان،جوانان، دانش آموزان

3.     ارتقاء سطح آگاهي مديران و مربيان بهداشتي و والدين

4.     آموزش بهداشت دهان و دندان و اجراي برنامه دهان شويه

5.     اجراي طرح آهن ياري وطرح های مشابه براساس دستورالعمل در بين مدارس

6.     واكسيناسيون دانش آموزان

7.     برنامه شير مدرسه

8.     اجراي مهارتهاي زندگي در مدارس

9.     پيشگيري از سوانح و حوادث

10.   بهداشت محيط مدارس

11.   اجراي برنامه يد سنجي ادراري در بين دانش آموزان

12.  اجرای برنامه های مدارس مروج سلامت

13.  اجرای طرح های بین بخشی

14.  شاخص گیری از سامانه سینا