واحدپیشگیری ومبارزه بابیماریها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 مسئول واحد:  جواد ترکمن نژاد سبزواری                       مدرک تحصیلی : کارشناس پیشگیری ومبارزه بابیماریها
 همکاران واحد
1.جواد ترکمن نژاد سبزواری : کارشناس بیماریهای غیرواگیر
2.سيد حسين حسيني : كارشناس بيماريهاي واگير و هاری
3.راضيه رضايي : کارشناس زنجیره سرما و سل شهرستان
 
پيشگيري و مبارزه با بيماريها از چندين قسمت مهم تشكيل شده است كه عبارتند از :
بيماريهاي واگير، غير واگير ، پيشگيري بيماريها، زنجيره سرما، سل، مالاريا و بيماريهاي مشترك انسان و دام كه ذيلا به معرفي اهداف كلي هر قسمت پرداخته مي شود.
1_    بيماريهاي واگير
1.بيماريهاي پيشگيري با واكسن : ديفتري ،كزاز، سياه سرفه، سرخك ،سرخجه،اوريون ، مننژيت، فلج اطفال، هپاتيت ب، سل
2.بيماريهاي انگلي روده اي: شيگلوز ،مالاريا، تب راجعه، بيماريهاي منتقله از طريق آب و مواد غذائي
3.بيماريهاي آميزشي : STIs و ايدز
4.بيماريهاي مشترك بين انسان و دام: تب خونريزي دهنده كريمه كنگو، تب مالت، سياه زخم، كيست هيداتيك، سالك، هاري
2_  بيماريهاي غير واگير
1.سوانح و حوادث
2.تالاسمي
3.فشار خون بالا
4.ديابت
5.سرطانها
6.آسم