واحد آموزش و ارتقاء سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

واحد آموزش  و ارتقاء سلامت

نام مسئول :مریم میرزائی

شماره تلفن : 12-57727310


معرفی واحد:

آموزش سلامت آن بخش از مراقبت هاي بهداشتي است كه بر تأثير عوامل رفتاري بر سلامت تكيه نموده و با مردمي آغاز        مي شود كه سالم بوده و علاقمند به توسعه معيارهاي سلامت فردي و اجتماعي هستند و به آنها در گسترش شيوه هاي زندگي مؤثر در حفظ و ارتقاي سلامت كمك مي كند. بنابراین آموزش بهداشت ، وظیفه حیاتی کارکنان بهداشتی و سایر کارکانان جامعه است که نقشی مهم در مراقبت های بهداشتی اولیه دارند و لازم به یادآوری است که بهداشت جهان فقط زمانی بهبود می یابد که مردم ، خودشان در برنامه ریزی ، اجرا و پرداختن به بهداشت و مسائل بهداشتی خودشان مشارکت نمایند .

با توجه به مطالب ذکر شده٬ واحد آموزش سلامت شهرستان خلیل آباد در راستای هدف ارتقاءمشارکت جامعه جهت رسیدن به توسعه پایدار برنامه های خود از جمله اجرای طرح نیازسنجی سلامت ٬طرح توسعه محیطهای حامی سلامت ٬انجام طرحهای پژوهشی و استفاده از رسانه های اموزشی راهی را در پیش خواهد گرفت که انشاءا... با کمک خداوند و یاری مسئولین به این اهداف نائل گردد.

شرح وظایف:

 

 1.       برگزاری دورهای آموزشی و بازآموزی برای ارتقاء دانش و مهارت کارکنان و بهبود کیفیت خدمات براساس نیازهای آموزشی تشخیص داده شده
 2.     اجرای برنامه تعیین اولویت های بهداشتی شهرستان بر اساس نیازسنجی سلامت
 3.      هماهنگی جهت برگزاری جلسات آموزشی درون بخشی و برون بخشی
 4.       اجرای برنامه ملی خودمراقبتی
 5.       تشکیل کمیته های  آموزشی جهت استفاده از تجربیات و توصیه های آگاهان ،متخصصان و کارسناسان جهت تعیین سیاستهای آموزشی ، تهیه لوازم کمک آموزشی و انتخاب مناسب ترین تکنولوژی آموزشی
 6.      تشکیل کمیته رسانه های آموزشی و تهیه و تولید رسانه های آموزشی مختلف اعم از فیلم، اسلاید ، پوستر ، پمفلت ، فیلیپ چارت ، جزوات  و متون آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی گروههای هدف
 7.       همکاری در برگزاری مناسبتهای بهداشتی در طول سال با سایر واحدهای زیربط
 8.       تدوین برنامه بازدید ماهیانه از مراکز تحت پوشش
 9.       بازدید و نظارت از فعالیتهای آموزشی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تحت پوشش
 10.       ارائه خدمات کتابخانه به همکاران و مراجعين
 11.       تهیه و تنظیم گزارش فعالیتهای آموزشی انجام شده و تسلیم به مقام مافوق
 12.       انجام سایر امور محوله مرتبط با واحد آموزش سلامت از سوی مقام مافوق     

 

 

 

اهم فعالیتهای واحد آموزش و ارتقاء سلامت:سال 1396

1- برگزاری جلسه هماهنگی هفته سلامت

2- برگزاری مراسم کوهپیمایی کارکنان شبکه بهداشت ودرمان به مناسبت روز اول هفته سلامت

3-برگزاری جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان

4- برگزاری جشنواره سفیران سلامت خانواده ، دانش آموزی و جشنواره غذای سالم ،تقدیر ازسفیران سلامت  با همکاری آموزش و پرورش شهرستان خلیل آباد

5-برگزاری نمایشگاه خطرسنجی سکته های قلبی،مغزی و سرطان درمحل مرکز بهداشت شهرستان

6-برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی سفیران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سعدالدین96/2/19

7- برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی سفیران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد96/2/20

8- برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی سفیران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارغا96/2/28

9-برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی سفیران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت شهری کندر 96/3/1

10-برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی سفیران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت شهری –روستایی خلیل آباد96/3/4

11-جلسه آموزشی ،توجیهی پیا م گزاران سلامت وخانه مشارکت مردم درخصوص برنامه خودمراقبتی 96/3/31

12-برگزاری کمیته اجرایی برنامه سفیران سلامت جوان96/2/27

13- برگزاری جلسه هماهنگی  سفیران سلامت جوان با مسئولین فرماندهی سپاه و نیروی انتظامی96/3/17

14-برگزاری همایش سفیران سلامت جوان درمحل فرماندهی سپاه با حضور کارشناسان واحدهای ستادی 96/4/15

15-برگزاری نمایشگاه خطرسنجی درمحل فرماندهی سپاه شهرستان

16-برگزاری همایش سفیران سلامت جوان درمحل فرماندهی نیروی انتظامی با حضور کارشناسان واحدهای ستادی 96/4/24

17-برگزاری نمایشگاه خطرسنجی درمحل فرماندهی نیروی انتظامی  شهرستان

18-جلسه شورای ارتقاء سلامت کارکنان96/5/17

19-کمیته بیماریهای مشترک انسان و حیوان96/5/16

20-  کمیته ارتقاء سلامت جوانان تاریخ 96/5/28

21-برگزاری جلسه آموزشی توجیهی تدوین برنامه عملیاتی و تشکیل شورای ارتقاء سلامت کارکنان  درراستای برنامه خودمراقبتی سازمانی رابطین ادارات شهرستان 96/6/30

22-برگزاری دومین جلسه شورای پیامگزاران سلامت شهرستان 96/6/30