امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


مسئول واحدنظارت بردرمان : مجتبی خزاعی قوژدی

مدرک تحصیلی:لیسانس پرستاری

پست الکترونيکي:khazaeim2[at]mums.ac.ir

 تلفن :   05157727310  داخلی205  


معرفی وشرح وظایف

 ×       اجازه تاسيس مراكز و موسسات پزشكي خصوصي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط در سطح منطقه تحت پوشش.

×       صدور، تمديد و لغو موافقت اصولي، پروانه هاي تاسيس و مسئولين فني مراكز پزشكي و پيراپزشكي

×       هماهنگي جهت صدور پروانه دائم پزشكي و مامايي و پروانه تاسيس دفاتر كار پيراپزشكي در سطح منطقه تحت پوشش.

×       ابطال پروانه تاسيس مركز يا موسسه پزشكي كه ضوابط و مقررات و تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را رعايت ننمايند.

×       تهيه و ارائه پيشنهادات در رابطه با تدوين آئين نامه هاي موسسات درماني موجود و جديد.

×       صدور پروانه و مجوز اشتغال به كار صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط در سطح منطقه تحت پوشش.

×       همكاري با مراجع ذيصلاح قضايي و انتظامي در برخورد قانوني با متخلفين امور پزشكي.

×       بررسي و تاييد سوابق حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته در بخش دولتي و خصوصي.

×       نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستورالعمل هاي حوزه ستادي معاونت درمان در موسسات درماني تابعه.

×       نظارت بر امور موسسات درماني تابعه اعم از بيمارستانها، موسسات توانبخشي و مراكز درماني و تشخيصي (مطب هاي پزشكان و دفاتر كار پيراپزشكي، مطب ها و مراكز دندانپزشكي و حرف وابسته، مراكز طب سنتي و مكمل، مراكز تصويربرداري و راديولوژي، آزمايشگاه ها و ...) بخش خصوصي و خيريه منطقه تحت پوشش.

×       نظارت و كنترل عملكرد بر اساس ضوابط و استانداردها در اورژانسها، بخش هاي بيمارستاني و درمانگاهها.

×       ارزيابي اوليه مراكز درماني بستري و سرپايي از نظر منابع فيزيكي و انساني.

×       رسيدگي به شكايات مردمي و تخلفات بيمارستانها، مراكز و موسسات درماني، مطب ها و دفاتر كار پيراپزشكي.

×       تعطيل نمودن مركز يا موسسه پزشكي كه ضوابط و مقررات و تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را رعايت ننمايند.

×       صدور گواهي نامه ارزشيابي ساليانه بيمارستاني (اعتباربخشي)

. ×       ارزشيابي موسسات پزشكي و درماني در سطح استان طبق ضوابط و مقررات مصوب.

×      برنامه ريزي و پيگيري و نظارت بر خدمات مربوط به درمان سوء مصرف مواد در سطح استان.

 

 

 

 

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

                                                                                                     سلامت خانواده وجمعیت

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

واحد آموزش  و ارتقاء سلامت

نام مسئول :مریم میرزائی

شماره تلفن : 12-57727310


معرفی واحد:

آموزش سلامت آن بخش از مراقبت هاي بهداشتي است كه بر تأثير عوامل رفتاري بر سلامت تكيه نموده و با مردمي آغاز        مي شود كه سالم بوده و علاقمند به توسعه معيارهاي سلامت فردي و اجتماعي هستند و به آنها در گسترش شيوه هاي زندگي مؤثر در حفظ و ارتقاي سلامت كمك مي كند. بنابراین آموزش بهداشت ، وظیفه حیاتی کارکنان بهداشتی و سایر کارکانان جامعه است که نقشی مهم در مراقبت های بهداشتی اولیه دارند و لازم به یادآوری است که بهداشت جهان فقط زمانی بهبود می یابد که مردم ، خودشان در برنامه ریزی ، اجرا و پرداختن به بهداشت و مسائل بهداشتی خودشان مشارکت نمایند .

با توجه به مطالب ذکر شده٬ واحد آموزش سلامت شهرستان خلیل آباد در راستای هدف ارتقاءمشارکت جامعه جهت رسیدن به توسعه پایدار برنامه های خود از جمله اجرای طرح نیازسنجی سلامت ٬طرح توسعه محیطهای حامی سلامت ٬انجام طرحهای پژوهشی و استفاده از رسانه های اموزشی راهی را در پیش خواهد گرفت که انشاءا... با کمک خداوند و یاری مسئولین به این اهداف نائل گردد.

شرح وظایف:

 

 1.       برگزاری دورهای آموزشی و بازآموزی برای ارتقاء دانش و مهارت کارکنان و بهبود کیفیت خدمات براساس نیازهای آموزشی تشخیص داده شده
 2.     اجرای برنامه تعیین اولویت های بهداشتی شهرستان بر اساس نیازسنجی سلامت
 3.      هماهنگی جهت برگزاری جلسات آموزشی درون بخشی و برون بخشی
 4.       اجرای برنامه ملی خودمراقبتی
 5.       تشکیل کمیته های  آموزشی جهت استفاده از تجربیات و توصیه های آگاهان ،متخصصان و کارسناسان جهت تعیین سیاستهای آموزشی ، تهیه لوازم کمک آموزشی و انتخاب مناسب ترین تکنولوژی آموزشی
 6.      تشکیل کمیته رسانه های آموزشی و تهیه و تولید رسانه های آموزشی مختلف اعم از فیلم، اسلاید ، پوستر ، پمفلت ، فیلیپ چارت ، جزوات  و متون آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی گروههای هدف
 7.       همکاری در برگزاری مناسبتهای بهداشتی در طول سال با سایر واحدهای زیربط
 8.       تدوین برنامه بازدید ماهیانه از مراکز تحت پوشش
 9.       بازدید و نظارت از فعالیتهای آموزشی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تحت پوشش
 10.       ارائه خدمات کتابخانه به همکاران و مراجعين
 11.       تهیه و تنظیم گزارش فعالیتهای آموزشی انجام شده و تسلیم به مقام مافوق
 12.       انجام سایر امور محوله مرتبط با واحد آموزش سلامت از سوی مقام مافوق     

 

 

 

اهم فعالیتهای واحد آموزش و ارتقاء سلامت:سال 1396

1- برگزاری جلسه هماهنگی هفته سلامت

2- برگزاری مراسم کوهپیمایی کارکنان شبکه بهداشت ودرمان به مناسبت روز اول هفته سلامت

3-برگزاری جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان

4- برگزاری جشنواره سفیران سلامت خانواده ، دانش آموزی و جشنواره غذای سالم ،تقدیر ازسفیران سلامت  با همکاری آموزش و پرورش شهرستان خلیل آباد

5-برگزاری نمایشگاه خطرسنجی سکته های قلبی،مغزی و سرطان درمحل مرکز بهداشت شهرستان

6-برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی سفیران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سعدالدین96/2/19

7- برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی سفیران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد96/2/20

8- برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی سفیران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارغا96/2/28

9-برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی سفیران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت شهری کندر 96/3/1

10-برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی سفیران سلامت در مرکز خدمات جامع سلامت شهری –روستایی خلیل آباد96/3/4

11-جلسه آموزشی ،توجیهی پیا م گزاران سلامت وخانه مشارکت مردم درخصوص برنامه خودمراقبتی 96/3/31

12-برگزاری کمیته اجرایی برنامه سفیران سلامت جوان96/2/27

13- برگزاری جلسه هماهنگی  سفیران سلامت جوان با مسئولین فرماندهی سپاه و نیروی انتظامی96/3/17

14-برگزاری همایش سفیران سلامت جوان درمحل فرماندهی سپاه با حضور کارشناسان واحدهای ستادی 96/4/15

15-برگزاری نمایشگاه خطرسنجی درمحل فرماندهی سپاه شهرستان

16-برگزاری همایش سفیران سلامت جوان درمحل فرماندهی نیروی انتظامی با حضور کارشناسان واحدهای ستادی 96/4/24

17-برگزاری نمایشگاه خطرسنجی درمحل فرماندهی نیروی انتظامی  شهرستان

18-جلسه شورای ارتقاء سلامت کارکنان96/5/17

19-کمیته بیماریهای مشترک انسان و حیوان96/5/16

20-  کمیته ارتقاء سلامت جوانان تاریخ 96/5/28

21-برگزاری جلسه آموزشی توجیهی تدوین برنامه عملیاتی و تشکیل شورای ارتقاء سلامت کارکنان  درراستای برنامه خودمراقبتی سازمانی رابطین ادارات شهرستان 96/6/30

22-برگزاری دومین جلسه شورای پیامگزاران سلامت شهرستان 96/6/30

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ترکمن نژاد سبزواری: مسئول واحد کاهش خطر بلایا

                               

تلفن تماس مستقیم:  57725312- 051

آدرس پست الکترونیکی: torkamannsj1[at]mums.ac.ir


اهداف و استراتژی (بحران)

رسالت :

انجام فعالیتهایی که منجر به مدیریت کارآمد در بحران ها و حوادث غیرمترقبه و انسان ساخت و کاهش آسیب پذیری به مراکزبهداشتی درمانی و پرسنل بهداشتی و درمانی و عامه مردم گردد.

­هدف کلی واحد مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا:

سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و پایش اقدامات لازم درجهت کاهش آسیب درفاز پیشگیری و آمادگی برای اقدامات لازم در مرحله پاسخ و برگشت به شرایط عادی در مرحله بازتوانی

کارکردهای حوزه بهداشت عمومی در مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان­ ساخت :

قبل از وقوع بلایا:

 1. ارزیابی آسیب­پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 2. اجرای اقدامات کاهش آسیب­پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 3. جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه­های سلامت محور کاهش خطر بلایا
 4. آگاه­ سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا
 5. تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش­ها
 6. ذخیره­ سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ
 7. استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی
 8. اجرای برنامه­های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان بهداشتی
 9. اجرای تمرین­های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه

در زمان وقوع بلایا:

 1. ارزیابی سریع آسیب­ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه
 2. ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب­ دیده
 3. ارایه مراقبت­های بهداشتی اولیه هماهنگ، به ­موقع و موثر
 4. پایش و ارزشیابی اثر بخشی ارایه مراقبت­های بهداشتی اولیه

پس از وقوع بلایا:

 1. تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
 2. بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه­های بهداشتی آسیب دیده
 3. مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی - اجتماعی جامعه
 4. پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

واحد جلب مشارکتهای مردمی 

 
 كارشناس مسئول واحد جلب مشاركت مردمي:
 
مهندس مهدي نيك پور
 
 
 

فعاليتهاي واحد جلب مشاركتهاي مردمي

 -جلب مشاركت فعال داوطلبان سلامت جهت تامين ،حفظ وارتقاء سطح بهداشت جامعه

- تلاش براي دستيابي به روشهاي جلب مشاركت جامعه در مراحل مختلف واجراي برنامه هاي آموزشي و بهداشتي

- پيشنهاد و مشاركت در اجراي آموزشهاي عمومي جامعه در زمينه مسائل بهداشتي مربوطه

- برنامه ريزي اجرايي مناسب با شرايط محيطي وتدوين دستورالعمل هاي اجرايي

- مشاركت در پروژههاي آموزشي و تحقيقاتي كاربردي پس از تصويب وابلاغ

- ثبت اطلاعات داوطلبان سلامت در سامانه سلامت الكترونيك ايرانيان

- برگزاري كميته هاي اجرايي جلب مشاركت مردمي در ستاد شهرستان

- نظارت بر اجراي برنامه جلب مشاركت مردمي در سطح مراكز بهداشتي درماني و...