واحد بهبود تغذيه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

بهبود تغذيه

كارشناس واحد:  سيده اكرم رسولي

نقش تغذيه در سلامت،كارايي ،يادگيري انسانها و ارتباط آن با توسعه اقتصادي طي تحقيقات وسيع جهاني به اثبات رسيده است و نشان داده شده كه سرمايه گذاري ملي در تامين امنيت غذايي و سلامت تغذيه اي مردم نه تنها با صرفه و اقتصادي است بلكه از ضروريات غير قابل اجتناب ملي به شمار مي رود . تامين سلامت تغذيه اي  در جامعه موجب صرفه جويي در هزينه هاي خدمات درماني ،بهره وري در سرمايه گذاري بخش آموزشي ،ارتقاء بازدهي نيروي كار و بالاخره پرورش نسل آينده بهتر و تضمين كننده استقلال سياسي و اقتصادي است.

اصلاح الگوي تغذيه سالم و مناسب در جامعه و افزايش آگاهيهاي تغذيه اي  از اهداف اين واحد مي باشد.

فعاليتها:

- برنامه پيشگيري و کنترل اختلالات ناشي از کمبود يد

- برنامه پيشگيري و کنترل کمبود ريز مغذي ها

- برنامه پيشگيري و کنترل سوء تغذيه کودکان . مادران باردار

- برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي با تاکيد بر بيماريهاي مزمن

- برنامه هاي پژوهشي

- برگزاري جلسات آموزشي