واحد کاهش خطر بلایا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ترکمن نژاد سبزواری: مسئول واحد کاهش خطر بلایا

                               

تلفن تماس مستقیم:  57725312- 051

آدرس پست الکترونیکی: torkamannsj1[at]mums.ac.ir


اهداف و استراتژی (بحران)

رسالت :

انجام فعالیتهایی که منجر به مدیریت کارآمد در بحران ها و حوادث غیرمترقبه و انسان ساخت و کاهش آسیب پذیری به مراکزبهداشتی درمانی و پرسنل بهداشتی و درمانی و عامه مردم گردد.

­هدف کلی واحد مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا:

سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و پایش اقدامات لازم درجهت کاهش آسیب درفاز پیشگیری و آمادگی برای اقدامات لازم در مرحله پاسخ و برگشت به شرایط عادی در مرحله بازتوانی

کارکردهای حوزه بهداشت عمومی در مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان­ ساخت :

قبل از وقوع بلایا:

 1. ارزیابی آسیب­پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 2. اجرای اقدامات کاهش آسیب­پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 3. جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه­های سلامت محور کاهش خطر بلایا
 4. آگاه­ سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا
 5. تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش­ها
 6. ذخیره­ سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت بهداشتی اولیه در فاز پاسخ
 7. استقرار فرآیند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی
 8. اجرای برنامه­های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان بهداشتی
 9. اجرای تمرین­های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه

در زمان وقوع بلایا:

 1. ارزیابی سریع آسیب­ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه
 2. ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب­ دیده
 3. ارایه مراقبت­های بهداشتی اولیه هماهنگ، به ­موقع و موثر
 4. پایش و ارزشیابی اثر بخشی ارایه مراقبت­های بهداشتی اولیه

پس از وقوع بلایا:

 1. تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
 2. بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه­های بهداشتی آسیب دیده
 3. مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی - اجتماعی جامعه
 4. پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا