آشنايي مختصر با شهرستان خليل آباد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آشنايي مختصر با شهرستان خليل آباد
 

خليل آباد يكي از شهرستان هايي است كه جديدا براساس مصوبه وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيات دولت در مورخه 29 تير ماه 82 از شهرستان كاشمر جدا شده است و ترشيز كه نام قديم كاشمر بوده به قولي از رود ششطراز كندر (كندر در حال حاضر يكي از مراكز بخش شهرستان خليل آباد مي باشد.) كه بزرگترين رودخانه منطقه مي باشد، گرفته شده است.

خليل آباد يكي از شهرستان هاي جنوبي استان خراسان رضوي است كه قدمت خليل آباد به عنوان نقطه شهري به37 سال قبل بر مي گردد. به طور متوسط 975 متر از سطح دريا ارتفاع داشته و 5/1767 كيلومت مربع مساحت دارد. جمعيت آن بالغ بر 50 هزار نفر مي باشد. اين شهرستان در فاصله هزار كيلومتري تهران و 240 كيلومتري مشهد واقع شده است كه از شرق به شهرستان كاشمر، از شمال به كاشمر و سبزوار، از غرب به بردسكن و از جنوب به شهرستان گناباد محدود است و داراي دو بخش مي باشد.

1_ بخش مركزي به مركزيت شهر خليل آباد كه مشتمل بر دو دهستان ( رستاق به مركزيت روستاي ابراهيم آباد و دهستان حومه به مركزيت نصرآباد مي باشد).

2_ بخش ششطراز به مركزيت روستاي كندر كه مشتمل بر دو دهستان ( ششطراز به مركزيت كندر و دهستان كوير به مركزيت روستاي سعدالدين مي باشد). اين شهرستان بواسطه پستي و بلندي هايي كه دارد و وجود رشته كوه ها و جلگه ها و كوير آب و هواي متنوعي دارد.

از لحاظ اقتصادي شهرستان خليل آباد بر پايه كشاورزي، دامپروري و صنايع دستي استوار است و سطح زير كشت باغات انگور، انار و پسته در شهرستان7983 هكتار و ساير محصولات كشاورزي شامل زيره، پنبه، جو، گندم و 000، 4350 هكتار مي باشد . انگور خليل آباد در سطح كشور به لحاظ كيفيت رتبه نخست و از بعد كيمت رتبه دوم را به خود اختصاص داده است . مهمترين معادن شهرستان معدن سنگ آهن، جيوه، مس، كائولن، گچ و آهك مي باشد.

از جاذبه هاي گردشگري شهرستان مي توان پارك جنگلي شمال خليل آباد، آبگرم معدني، اردوگاه استاني شهيد جعفريان، امام زاده قاسم، امام زاده هادي، قلعه كندر، سد شهيد مختاري و سد شهيد مدرس را نام برد.