بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

ریاست بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) : دکترمحمدجوادیزدانی

تحصیلات : متخصص بیهوشی

سابقه مدیریتی: 22سال مدیرشبکه بهداشت ودرمان کاشمر