معرفی آزمایشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه خدمات آزمایشگاهی

برنامه خدمات آزمایشگاهی شبکه بهداشت و درمان خلیل آباد

آزمایشگاه

فعالیت و ساعت پذیرش

شرح خدمات

مرکز بهداشت خلیل آباد

همه روزه بجر ایام تعطیل

خدمات بهداشتی و پزشک خانواده

مرکز کندر

روزهای زوج

تعهد پزشک خانواده

مرکز سعدالدین

روزهای فرد

تعهد پزشک خانواده

مرکز ابراهیم آباد

یک شنبه ها و چهارشنبه ها

تعهد پزشک خانواده

مرکز ارغا

یک شنبه ها و چهارشنبه ها

تعهد پزشک خانواده

بیمارستان خاتم الانبیاء

شبانه روزی

خدمات اورژانس