ابتکارشهربدون دخانیات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری اولین جلسه کمیته راهبری شهر بدون دخانیات ( Steering Committee ) در سال جاری  با حضور مسئولین و کارشناسان دستگاههای اجرایی موثر در اجرای پروژه "خلیل آباد شهر بدون دخانیات" در سالن اجتمالات شبکه بهداشت و درمان جهت هم اندیشی ، همکاری و هم افزایی در راستای "کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات تا سال ۱۴۰۴"

🔰 مصوبات

➖ تبیین و توجیه اهداف اجرای پروژه
➖اطلاع رسانی از طریق نصب بیلبورد ، تابلو و بنر
➖اطلاع رسانی و آموزش از طریق فضای مجازی
➖ پیشنهاد یکی از بوستانهای سطح شهر جهت اجرای پارک بدون دخانیات
➖ تلاش کلیه دستگاههای اجرائی ، ارگانها و نهادها در راستای انتظارات تعیین شده در نقشه راه ابلاغ شده به هر یک از دستگاهها و ارائه گزارش در جلسه آتی کمیته
➖ استفاده از کلیه ظرفیتهای اداری ، آموزشی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی ، گردشگری و ...  در جهت پیشبرد برنامه های کنترل دخانیات
➖ارسال کلیه مستندات فعالیتها به دبیرخانه کمیته واقع در مرکز بهداشت شهرستان

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان خلیل آباد