خلیل آبادشهربدوندخانیات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خلیل آبادشهربدوندخانیات

✅ پیمایش مسیر پارک گردشگری (پارک جنگلی) خلیل آباد توسط جمعی از کارکنان شبکه بهداشت و درمان ، منابع طبیعی و پلیس راهور شهرستان در آستانه هفته بدون دخانیات و در حمایت از برنامه های کنترل دخانیات و کاهش مصرف مواد دخانی - یکشنبه

۱۴۰۱/۰۳/۰۱