خلیل آبادشهربدوندخانیات باهمکاری سلامت روان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خلیل آبادشهربدوندخانیات

💠 برگزاری جلسه آموزشی و  هماهنگی اجرای برنامه های هفته بدون دخانیات جهت بهورزان و مراقبین سلامت ناظر مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستائی شهرستان خلیل آباد   - سه شنبه  ۱۴۰۱/۰۳/۰۳