جلسه هماهنگی "هفته بدون دخانیات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خلیل آبادشهربدوندخانیات

✅ برگزاری جلسه هماهنگی "هفته بدون دخانیات" با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان ، معاون بهداشتی و کارشناسان مسئول واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان خلیل آباد   - 

۱۴۰۱/۰۳/۰۳